FAQ

Algemeen

Allereerst schrijf je je in om interesse voor de gewenste woning kenbaar maken. Vervolgens leiden wij je door de inschrijfmodule en blijkt daaruit welke stappen je moet volgen, zoals het uploaden van relevante documenten. 

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.
Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Het is niet mogelijk huursubsidie aan te vragen voor deze midden- en vrije sector huurwoningen.

De woningen in Laurierkwartier liggen aan een prachtige binnentuin die écht een verlengstuk van jouw woning is! Naast de huurprijs betaal je in Laurierkwartier ook servicekosten (appartement en eengezinswoning) voor het onderhoud en schoonhouden van de binnentuin. Ook zitten er servicekosten verbonden aan de parkeerplaats.

Naast de huurprijs heb je als huurder nog overige vaste kosten, zoals servicekosten, gemeentelijke heffingen, water en elektra. Ook zijn er kosten verbonden aan de huur van een parkeerplaats.

Wanneer een van de hoofdbewoners een tijdelijk contract heeft, is het noodzakelijk 3 maanden borg te betalen om risico’s op te vangen. Voor ZZP’ers dient er ook een borg van 3 maanden betaald te worden. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten. De waarborgsom krijgt je terug wanneer conform afspraak en zonder huurachterstand de woning wordt opgeleverd bij einde van de huurperiode. Ook kan er tussentijds een verzoek worden ingedeeld voor het (gedeeltelijk) terugbetalen van de waarborgsom naar aanleiding van veranderingen in jouw persoonlijke situatie. Neem voor meer informatie contact op met de vastgoedmanager. 

Inschrijven en documenten uploaden

Het inschrijven verloopt volledig digitaal via jouw account op onze website. Hieronder lees je welke stappen je moet doorlopen zodra de verhuur is gestart. Wanneer de verhuur start is op dit moment nog niet bekend. Houd daarvoor de nieuwsbrief in de gaten. 

Stap 1: Ga op onze website naar je eigen account omgeving en login in met jouw inloggegevens
Stap 2: Klik op ‘Online inschrijven’ in het menu links
Stap 3: Vul alle gevraagde gegevens in en upload de gevraagde documenten. Het is mogelijk om het inschrijfformulier tussentijds op te slaan en later in te sturen. 
Stap 4: Onderteken het formulier en klik op verzenden. Let op: pas na ondertekening is de inschrijving ontvangen. 
Stap 5: Je hoort binnen circa twee (werk)dagen of je voorlopig een woning toegewezen hebt gekregen en welke aanvullende informatie we van je nodig hebben.

In Laurierkwartier vind je een aantal middenhuurwoningen. Middenhuur woningen worden in eerste instantie aangeboden via Woningnet. Dat is conform de afspraken die zijn vastgelegd in het Stadsakkoord van de gemeente Utrecht. Geïnteresseerden die zich via Woningnet voor een van de appartementen, maisonnettes of eengezinswoningen aanmelden, krijgen voorrang bij de toewijzing. Een middenhuurwoning is een huurwoning met een huurprijs tussen € 737,14 en € 1004,16 per maand, exclusief parkeerplaats.

Om in Utrecht een middenhuurwoning definitief toegewezen te krijgen, moet je een huisvestingsvergunning aanvragen bij Het Vierde Huis. Hiermee wordt getoetst of je in aanmerking komt voor een middenhuurwoning. Het aanvraagformulier voor de middenhuurwoning ontvang je nadat je een woning toegewezen hebt gekregen en is onder 'documenten' in jouw accountomgeving. Je ontvangt normaliter binnen 8 dagen reactie op jouw aanvraag. Zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvang je hiervan schriftelijk bevestiging. Deze bevestiging moet je in jouw account uploaden zodat we verder kunnen met de definitieve toewijzing van de woning.

Om jouw inschrijving compleet te maken, vragen we de volgende documenten; 

 • Een Inkomensverklaring van de Belastingdienst (gratis te downloaden) en een een verklaring arbeidsverleden UWV (gratis te downloaden)
 • In het geval van een middenhuurwoning heb je ook een huisvestingsvergunning van Het Vierde Huis nodig. Hiermee wordt getoetst of je in aanmerking komt voor een middenhuurwoning. Het aanvraagformulier voor de middenhuurwoning is te downloaden op onze website, onder downloads en vind je terug onder de documenten in jouw accountomgeving. Je ontvangt normaliter binnen 8 dagen reactie op jouw aanvraag. Zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvang je hiervan schriftelijk bevestiging. Deze bevestiging moet je in jouw account uploaden zodat we verder kunnen met de definitieve toewijzing van de woning.

Na (voorlopige) toewijzing;

 • Uittreksel basisregistratie personen bij de Gemeente waar je momenteel ingeschreven staat
 • Een recente werkgeversverklaring (indien van toepassing)
 • 3 recente loonstroken (indien van toepassing)
 • 3 bankafschriften met de meest recente loonstortingen (indien van toepassing)
 • Uittreksel BKR (via www.bkr.nl)
 • Een kopie partneralimentatie / echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)
 • Een recente verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring
 • Een huisvestingsvergunning (alleen van toepassing bij middenhuurwoningen)
 • Een verblijfsvergunning (indien van toepassing)

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Na het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te worden overgemaakt via een iDeal betaalverzoek. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, voor bepaalde tijd in loondienst bent of in het geval van afwijkende situaties.

Wij streven er naar het verhuurproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door het digitaal verwerken van uw gegevens kunnen wij je sneller en efficiënter van dienst zijn. Zelf kan je alles vanuit huis organiseren. Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij jou, zowel digitaal als persoonlijk. 

We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Bij het uploaden van de documenten moet je er zelf aan denken dat op alle documenten 'KOPIE plus d.d. [huidige datum] t.b.v. huurwoningen [projectnaam]' staat vermeld. Haal tevens uw BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.). We vragen alleen documenten op die op jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32MB. Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voeg deze dan samen tot één PDF. Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Huurvoorwaarden en inkomensvereisten

Om een woning te huren is het belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen. Daarom zijn er inkomenscriteria opgesteld. De inkomensciteria zijn beschreven in het document 'huurvoorwaarden' en in het mapje documenten aan je online dossier toegevoegd. 

In Laurierkwartier (fase 3) vind je een aantal middenhuurwoningen. Een middenhuurwoning is een huurwoning met een huurprijs tussen € 737,14 en € 1004,16 per maand, exclusief parkeerplaats. Middenhuur woningen worden in eerste instantie aangeboden via Woningnet. Dat is conform de afspraken die zijn vastgelegd in het Stadsakkoord van de gemeente Utrecht. 

Om in Utrecht een middenhuurwoning definitief toegewezen te krijgen is er een huisvestingsvergunning nodig. Deze aanvraag kan je doen nadat je een woning (voorlopig) toegewezen hebt gekregen. De aanvraag verloopt via Het Vierde Huis. Met de huisvestingsvergunning wordt getoetst (max inkomen) of je in aanmerking komt voor een middenhuurwoning.

Het is mogelijk om bij een middenhuurwoning voorrang te krijgen als je een sociale huurwoning achterlaat. Hiervoor moet je wel een verhuurdersverklaring opvragen en uploaden.

Je huurt voor minimaal één jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

De huurder(s) vermeld op de huurovereenkomst en tevens geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente waar de woning staat mogen in de woning wonen. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van de huurovereenkomst en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Indien er sprake is van een tijdelijk dienstverband (korter dan een jaar), dan is het in beginsel niet mogelijk een woning te huren in Laurierkwartier, maar zal per geval worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, verhuur eventueel wel wordt toegestaan.

Wij verhuren niet aan studenten, tenzij je voldoet aan de inkomensvereisten. Er mogen niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan.

Als ondernemer kan je een woning huren als je minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomenscriteria voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.
Aan ondernemers wordt bij het sluiten van de huurovereenkomst een waarborgsom van 3 maanden kale huur gevraagd. De waarborgsom wordt gelijk na het sluiten van de huurovereenkomst, tezamen met de eerste maand huur, middels een iDealverzoek betaald. 

Ga uit van jouw maandinkomen x 12 en tel daarbij de eventuele vaste toeslagen zoals vakantiegeld of een vaste dertiende maand bij op.

Upload de Inkomensverklaring van de Belastingdienst, hier op staat je totale jaarinkomen vermeld. Daarbij upload je alle werkgeversverklaringen en loonstroken.

Wanneer je eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 5% van het vermogen mee als inkomen bovenop het overige jaarinkomen. Dit geldt voor de kandidaten die jonger zijn dan 55 jaar. Voor 55+'ers wordt 7,5% gehanteerd. Naast het eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Nee, het is niet toegestaan om een woning te huren met garantstelling van iemand die niet woonachtig is in de woning en waarmee je geen duurzame huishouding voert.

Verhuurprocedure

Je bent vast nieuwsgierig hoe de woningen er uit komen te zien! Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het niet mogelijk om de woningen zomaar te bezichtigen. Om toch een goed beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, plaatsen wij op deze website impressie beelden en/of video’s zodra deze beschikbaar zijn.

Mocht er een kijkmogelijkheid georganiseerd worden op de bouw of in een modelwoning, word u daarvan op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief. 

Na de eerste toewijzing kan je, indien je voldoet aan de huurvoorwaarden, een woning huren. 

Als het inschrijftermijn verlopen is wordt er gewerkt met een matchingsmodule die random kandidaten op één van de voorkeurswoningen selecteert. Er zijn geen voorrangsposities mogelijk.

Conform de afspraken in het Stadsakkoord van de gemeente Utrecht zullen bij toewijzing van de middenhuurwoningen enkele voorrangsregels gelden; Kandidaten die via Woningnet reageren krijgen voorrang en worden geselecteerd op basis van inkomen en het achterlaten van een sociale huurwoning. 

Nee, je kunt geen optie nemen. Je krijgt van ons een optie op een woning aangeboden. Dit gebeurt via e-mail nadat je jouw inschrijving hebt voltooid inclusief de aanlevering van alle benodigde documenten. Wij gaan vervolgens jouw gegevens beoordelen. Zijn deze akkoord, dan hopen we dat we je een huurovereenkomst voor een woning van één van jouw voorkeuren te kunnen aanbieden.

In de projectenwebsite wordt een toewijzingsmodule gebruikt welke toeziet op het naleven van de juiste toewijzingscriteria per woning. De toewijzingsmodule selecteert random kandidaten die voldoen aan de inkomenscriteria. Indien meerdere huurders gelijke voorkeur voor een woning hebben gegeven én voldoen aan de inkomenstoets, wordt er door de toewijzingsmodule random geloot welke kandidaat (als eerste) de woning krijgt toegewezen. Dit betreft een willekeurige loting verricht door de toewijzingsmodule. 

Wij proberen om binnen twee (werk)dagen na de voltooiing van de inschrijving te laten weten of we een woning (voorlopig) aan jou kunnen toewijzen. 

Indien je een woning hebt toegewezen gekregen, maar nog geen huurovereenkomst hebt getekend dan kun je de toegewezen woning alsnog afwijzen. Heb je echter de de huurovereenkomst getekend dan kun je niet meer kosteloos de woning annuleren en verzoeken wij contact op te nemen met de verhuurmakelaar.

De oplevering van de woningen uit fase 2 en fase 3 staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

In en om de woning

Nee, alle woningen hebben wij al voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een ingedeelde badkamer voorzien van modern sanitair.

De badkamer heeft een luxe afwerking met een enkele of dubbele wastafel, douche en designradiator. In sommige woningen is een zwevend toilet en/of een bad aanwezig.

De woningen hebben een luxe afgewerkte keuken met alle benodigde inbouwapparatuur van ATAG:

- Combimagnetron
- Inductiekookplaat
- Koel-vriescombinatie
- Afzuigkap
- Vaatwasser

Meer informatie over de keuken vind je ook in de 'Keukenbrochure' onder 'Downloads'.

De wanden worden wit saus klaar opgeleverd (exclusief binnenkant meterkast). Het plafond krijgt spuitwerk. De wand in een separaat toilet krijgt boven de tegels (vanaf circa 1,35 meter hoog) ook spuitwerk.

Nee, dat is helaas niet toegestaan.

Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak maken. Dus je mag wanden schilderen of behangen. Houd er wel rekening dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.

De woningen worden voorzien van een centraal verwarmingssysteem dat aangesloten is op de stadsverwarming. Tevens worden alle woningen voorzien van vloerverwarming.
De temperatuur kan je regelen door middel van een thermostaat. De slaapkamer(s) zijn regelbaar middels een eigen ruimtethermostaat. In de badkamer is t.b.v. extra comfort een elektrische radiator geplaatst.

Alle woningen worden geventileerd d.m.v. een zogenaamde warmte-terugwin-unit (WTW). Een WTW unit is een apparaat dat deel uitmaakt van de balansventilatie. In de unit zitten twee ventilatoren en een warmtewisselaar die ervoor zorgen dat de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht wordt teruggewonnen en wordt gebruikt om de verse binnenkomende lucht te verwarmen.

Ja, in elke woning zijn er standaard rookmelders aanwezig.

Alle appartementen beschikken over een videofooninstallatie.

Project Laurierkwartier beschikt over een schitterende binnentuin waar alle bewoners gebruik van kunnen en mogen maken. De binnentuin is enkel bedoeld voor de bewoners van de 97 woningen in Laurierkwartier en is niet bedoeld als publiekelijk toegankelijke plek.  

Zodra alle huurders een woning hebben betrokken zal de verhuurder, uiteraard in samenspraak met de bewoners, een huurdersvereniging oprichten. Samen met de huurdersvereniging zal worden bepaald hoe het onderhoud van de binnentuin georganiseerd gaat worden. De intentie van de verhuurder is dat de tuin zoveel mogelijk door de bewoners zelf onderhouden wordt. Dit scheelt een hoop servicekosten en daarnaast stimuleert dit het samenzijn en onderling contact. Uiteraard hopen we hier met elkaar goede en werkbare afspraken over te maken.

De exacte bestemming van de gemeenschappelijke ruimte zal nog nader vastgesteld worden, ook dit zal in overleg met de nog op te richten huurdersvereniging gebeuren. Er zijn wel al wat ideëen voor de invulling, zoals het houden van vergaderingen of bijeenkomsten, opslag van materialen of een eigen ruimte voor een eventuele huismeester. Of misschien wel een flexibele werkplek? De exacte bestemming staat dus nog niet vast. De ruimte is wel voorzien van een toilet en keuken en is daarom breed inzetbaar, we gaan hier graag over in gesprek op een later moment.  

Iedere bewoner heeft een eigen parkeerplaats onder het dek. Voor de parkeerplaats wordt een aparte huurovereenkomst afgesloten. Bij sleuteloverdracht krijgt u een handzender waarmee u ter plaatse van de Kruidnagelweg via de speedgate onder het dek kan parkeren. De maximale doorrijhoogte bedraagt 2,10m.